Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Fotoelektronu emisijas spektrometra priekšvakuuma sistēmas modernizācija
Title in English Modernization of the coarse vacuum system for photoelectron emission spectrometer
Department
Scientific advisor Jurijs Dehtjars
Reviewer RTU Prof. vadošais pētnieks, Dr. hab. eng, Viktors Mironovs, Viktors.Mironovs@rtu.lv
Abstract Bakalaura darba mērķis bija izpētīt elektrona izejas darbu atkarībā no metālisko nanodaļiņu izmēra. Bakalaura darba izvirzīta mērķa sasniegšanai tika veikts literatūras apskats par metāla nanodaļiņu izmēra iespējamo ietekmi uz elektrona izejas darbu, par prasībām priekš radiācijas aizsardzības materiāliem. Tika izstrādāta elektrona izejas darba pētījuma metodoloģija atkarībā no nanodaļiņu izmēriem, kā arī elektrona izejas darba pētījumā izmantoto materiālu un aparatūras pamatojums un apraksts. Saskaņa ar izvirzīto mērķi un vadoties pēc noteiktām metodēm katram pētījuma paraugam tika veikti fotoelektronu emisijas mērījumi. Iegūtie dati no izmērītiem spektriem tika apstrādāti, tika novērtēti mērījumu rezultāti un nenoteiktības. Par sasniegtiem rezultātiem, tika izdarīti secinājumi un dotas rekomendācijas par rezultātu izmantošanu priekš radiācijas aizsardzības materiāliem un turpmākajiem elektrona izejas darba pētījumiem. Bakalaura darba izstrādes rezultātā pirmo reizi tika pētīts kā metālisko nanodaļiņu izmērs ietekmē elektrona izejas darbu. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 8 nodaļām un 11 apakšnodaļām, kopējais apjoms ir 75 lapas. Bakalaura darbā ir iekļauti 59 attēli, 23 tabulas un 16 pielikumi uz 31 lapām. Darbā tika izmantotas 49 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Elektrona izejas darbs, nanodaļiņas, metāls, radiācijas aizsardzība, fotoelektronu emisija, elektronvolts
Keywords in English Electron work function, nanoparticles, metals, radiation protection, photoelectric emission, electronvolt
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 22.05.2020 12:42:48