Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Darbinieku iesaistes projekts publiskus pakalpojumus sniedzošā uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Staff Involvement at a Public Service Company "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Laura Baltiņa
Recenzents Ščeulovs Deniss, asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Noslēguma darba autors: Ineta Rimšāne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Laura Baltiņa Noslēguma darba temats: Darbinieku iesaistes projekts publiskus pakalpojumus sniedzošā uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 8.tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:18 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikts VAS CSDD darbības raksturojums, sniegts ieskats par stratēģisko mērķu sasniegšanas rezultātiem, vērtēti faktori, kuru izmaiņas raksturo darbinieku iesaistes līmeni. Darba teorētiskajā daļā tiek aprakstītas darba tirgus tendences, personālvadības tendences un darbinieku iesaistes teorētiskais pamatojums. Darba projekta daļā ir izstrādāts uzņēmuma Intranet platformas pilveidošanas projekts darbinieku komunikācijas veicināšanai un interešu grupu apmācības projekts darbinieku pašizaugsmes veicināšanai. Abu projektu mērķis ir darbinieku iesaistes veicināšana. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Rimšāne,I., Baltiņa, L. (2020). Darbinieku iesaistes projekts publiskus pakalpojumus sniedzošā uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 59 lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku iesaiste, Gallup Q 12 anketa, iesaistes indikatori
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee Engagement, Gallup Q 12 survey, indication of Engagement
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2020 11:33:26