Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Darbinieku iesaistes projekts publiskus pakalpojumus sniedzošā uzņēmumā"
Title in English "Project on Staff Involvement at a Public Service Company "
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Laura Baltiņa
Reviewer Ščeulovs Deniss, asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Noslēguma darba autors: Ineta Rimšāne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Laura Baltiņa Noslēguma darba temats: Darbinieku iesaistes projekts publiskus pakalpojumus sniedzošā uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 8.tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:18 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikts VAS CSDD darbības raksturojums, sniegts ieskats par stratēģisko mērķu sasniegšanas rezultātiem, vērtēti faktori, kuru izmaiņas raksturo darbinieku iesaistes līmeni. Darba teorētiskajā daļā tiek aprakstītas darba tirgus tendences, personālvadības tendences un darbinieku iesaistes teorētiskais pamatojums. Darba projekta daļā ir izstrādāts uzņēmuma Intranet platformas pilveidošanas projekts darbinieku komunikācijas veicināšanai un interešu grupu apmācības projekts darbinieku pašizaugsmes veicināšanai. Abu projektu mērķis ir darbinieku iesaistes veicināšana. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Rimšāne,I., Baltiņa, L. (2020). Darbinieku iesaistes projekts publiskus pakalpojumus sniedzošā uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 59 lpp.
Keywords Darbinieku iesaiste, Gallup Q 12 anketa, iesaistes indikatori
Keywords in English Employee Engagement, Gallup Q 12 survey, indication of Engagement
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 22.05.2020 11:33:26