Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Komercpakalpojumu uzņēmuma kredītpolitikas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for the Credit Policy Improvement in a Commerce Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Mg. oec. I. Zumente, KPMG Baltic projektu vadītāja korporatīvo finanšu nodaļā
Anotācija Maksims Zemko. Bakalaura darbs. Komercpakalpojumu uzņēmuma kredītpolitikas pilnveidošanas projekts Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte 2022. - 53.lpp. Bakalaura darba mērķis ir atrast debitoru parādu pārvaldīšanas problēmas un izstrādāt pamatotus priekšlikumus un stratēģiju to novēršanai balstoties uz SIA “Amplexor Latvija” finansiālo radītāju analīzi. Darba mērķa sasniegšanai risināti šādi uzdevumi: 1. Raksturot uzņēmumu kopumā to darbību un struktūru. 2. Jāsniedz uzņēmuma nozares raksturojums. 3. Veikt uzņēmuma darbības finanšu rezultātu analīzi. 4. Veikt uzņēmumu debitoru saistību raksturojošo analīzi. 5. Analizēt uzņēmuma debitoru parādu atgūšanas procesa uzlabošanas iespējas. 6. Izstrādāt priekšlikumus konstatēto nepilnību novēršanai. Bakalaura darbā ir izveidotas trīs nodaļas. Pirmajā nodaļā tika raksturots uzņēmums. Otrajā nodaļā tiek veikti pētījumi, kuru mērķis ir labāk saprast iepriekšējā daļā izvirzīto problēmu iemeslus un pārliecināties par problēmu svarīgumu. Darba trešajā nodaļā tika atspoguļoti pētījuma rezultāti. Ar ekonomiskiem aprēķiniem tika pierādīts, ka priekšlikumi atrisina definētās problēmas. Bakalaura darba apjoms ir 53 lappuses, tas satur 13 attēlus, 17 tabulas, 3 pielikumus un 24 izmatotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Debitoru parādi; Parādu atgūšana; Sods; Atlaide; Darba normēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Receivables; Customer debt recovery; Penalties; Discounts; Organization of working time.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 18:39:30