Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Komercpakalpojumu uzņēmuma kredītpolitikas pilnveidošanas projekts
Title in English Project for the Credit Policy Improvement in a Commerce Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nadežda Semjonova
Reviewer Mg. oec. I. Zumente, KPMG Baltic projektu vadītāja korporatīvo finanšu nodaļā
Abstract Maksims Zemko. Bakalaura darbs. Komercpakalpojumu uzņēmuma kredītpolitikas pilnveidošanas projekts Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte 2022. - 53.lpp. Bakalaura darba mērķis ir atrast debitoru parādu pārvaldīšanas problēmas un izstrādāt pamatotus priekšlikumus un stratēģiju to novēršanai balstoties uz SIA “Amplexor Latvija” finansiālo radītāju analīzi. Darba mērķa sasniegšanai risināti šādi uzdevumi: 1. Raksturot uzņēmumu kopumā to darbību un struktūru. 2. Jāsniedz uzņēmuma nozares raksturojums. 3. Veikt uzņēmuma darbības finanšu rezultātu analīzi. 4. Veikt uzņēmumu debitoru saistību raksturojošo analīzi. 5. Analizēt uzņēmuma debitoru parādu atgūšanas procesa uzlabošanas iespējas. 6. Izstrādāt priekšlikumus konstatēto nepilnību novēršanai. Bakalaura darbā ir izveidotas trīs nodaļas. Pirmajā nodaļā tika raksturots uzņēmums. Otrajā nodaļā tiek veikti pētījumi, kuru mērķis ir labāk saprast iepriekšējā daļā izvirzīto problēmu iemeslus un pārliecināties par problēmu svarīgumu. Darba trešajā nodaļā tika atspoguļoti pētījuma rezultāti. Ar ekonomiskiem aprēķiniem tika pierādīts, ka priekšlikumi atrisina definētās problēmas. Bakalaura darba apjoms ir 53 lappuses, tas satur 13 attēlus, 17 tabulas, 3 pielikumus un 24 izmatotās literatūras avotus.
Keywords Debitoru parādi; Parādu atgūšana; Sods; Atlaide; Darba normēšana.
Keywords in English Receivables; Customer debt recovery; Penalties; Discounts; Organization of working time.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 21.05.2020 18:39:30