Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kravas pavaddokumentu vienotās e-sistēmas izveides iespējas starptautiskajos pārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities of Establishing a Unified Electronic System for Documentation Accompanying Cargo in International Transportation”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Maģistra darbā tika veikts pētījums un analīze par kravas pavaddokumentu vienotās e-sistēmas izveides iespējām starptautiskajos pārvadājumos. Autore analizēja katra pavaddokumenta aprakstu un darbības principu, ka arī analizēja iespējas izveidot interaktīvo dokumentu apstrādes sistēmu un to darbību. Darba autore savā pētījumā izveidoja mobilo aplikāciju, kura ir kā piemērs tam, kā strādās e-vides pavaddokumenti un aprakstīja detalizētu aplikācijas izveides pamatnosacījumus. Autore izvēlējās šo tēmu, jo uzskata ka 21.gs. tehnoloģijas strauji attīstās un kravu pavaddokumentu papīrveida izmantošana ir novecojusi. Pirmkārt, katrā pasaules valstī pavaddokumenti tiek veidoti pēc Pasaules Muitas organizācijas noteiktiem standartiem, un iekļauj sevī noteiktu informāciju, taču veidlapas izskatās ļoti dažādi un ir pieejamas dažādās valodās. Otrkārt, visi pavaddokumenti ir papīrveida formātā, pēc kā seko, ka pavaddokumentus turpmāk glabā arhīvā. Ka arī turpmāk seko papildus izmaksas par arhīva izmantošanu, par papīru, par krāsām, printeriem un citām iekārtām, kas palīdz apkopot informāciju par kravu. Treškārt, šī tēma tika pētīta arī no ekoloģiska aspekta, jo kā zināms 21.gs. ir jauno tehnoloģisko iespēju laikmets, kurā ar vien vairāk informācijas apkopo elektroniski, tādējādi saudzējot dabu. Kopumā šī tēma skar Pasaules Muitas organizācijas jautājumu par pavaddokumentu elektronisko apriti, kas joprojām ir izstrādes procesā un nekur netiek izmantota. Maģistra darba mērķa sasniegšanai bija nepieciešams iepazīties ar starptautiskajiem pārvadājuma veidiem, to kontroles mehānismiem, kravu pavaddokumentu esošo situāciju un problēmām, ka arī ar pavaddokumentu 21. gs. e-sistēmas izveides iespējām. Nepieciešams bija arī izveidot mobilo lietotni, kas kalpo kā piemērs tam, kā darbotos pavaddokumenti e-vidē, ka arī noskaidrot, cik efektīva būs datu aizsardzība izmantojot e-vidi. Darbs sastāv no 3 daļām, 6 nodaļām un 19 apakšnodaļām, tiek ievietotie 21 attēls, 3 tabulas un 10 pielikumi. Darbā izmantoti 62 dažādi avoti - likumi, Ministru kabineta noteikumi, regulas, studiju materiāli un interneta resursi. Darba apjoms - 79 lapas.
Atslēgas vārdi kravas pavaddokumentu vienotās e-sistēmas izveides iespējām starptautiskajos pārvadājumos
Atslēgas vārdi angļu valodā possibilities of establishing a unified electronic system for documentation accompanying cargo in international transportation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 12:57:58