Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Beramkravu uzskaites sistēmas pilnveidošana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Bulk Cargo Accounting System in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Maģistra darba aktualitāte pamatojama ar to, ka, lai gan Latvijā ir izstrādāti normatīvi, kas paredz preču transportēšanā dabiskos zudumus, šie zudumi nav noteikti precīzi, balstoties uz reālu uzņēmējdarbību, jo mūsdienu uzņēmējdarbībā zudumi, kas pastāv reālā uzņēmējdarbībā, ļoti stipri atšķiras no normatīvā regulējumā noteiktajiem preču zudumiem. Pētījuma objekts – beramkravas, pētījuma priekšmets – dabiskie zudumi. Maģistra darba mērķis ir analizēt beramkravu uzskaites sistēmu Latvijā un izvirzīt to pilnveides iespējas. Maģistra darba uzdevumi - izpētīt ar jūras transportu transportēto kravu statistikas datu analīzi, izpētot arī kravu dabisko zudumu normatīvo regulējumu, izpētīt ostu un starptautisko preču pārvadājumu veidu teorētiskos aspektus, veikt aptaujas un intervijas pētījumu, lai noskaidrotu beramkravu uzskaites sistēmu un tā uzlabošanas iespējas Latvijā. Preci transportējot, no piegādātāja līdz saņēmējam, ir jādeklarē, jāpārkrauj, bet dažādu faktoru, īpaši dabas apstākļu, kā arī pārkraušanas rezultātā kravai rodas dabiskie zudumi. Pamatā dabisko zudumu apmērs pārsniedz MK noteikumos noteiktos zudumus, un šo zudumu apmērs pēc fakta ir jāsedz starpniekam, kas veic preču pārkraušanu, līdz ar to komersantam radot zaudējumus. Autors uzskata, ka pašreizējie MK noteikumi Nr. 816 ir jāpārstrādā, katrai beramkravai nosakot pilnīgi atsevišķus dabiskā zuduma koeficientus, kā arī kravas būtu dalāmas hidrofobās un nehidrofobās kravās, tas nodrošinātu to, ka uzņēmējiem nebūtu jāuzņemas zaudējumi, kas rodas dabisku kravu zudumu rezultātā. Maģistra darba uzrakstīts uz 90 lpp, tas ietver 55 attēlus, 15 tabulas, darbam pievienoti 4 pielikumi, izmantoti 72 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Beramkrava uzskaite osta
Atslēgas vārdi angļu valodā Bulk cargo accounting port
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 11:27:44