Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Beramkravu uzskaites sistēmas pilnveidošana Latvijā”
Title in English “Improvement of Bulk Cargo Accounting System in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Maģistra darba aktualitāte pamatojama ar to, ka, lai gan Latvijā ir izstrādāti normatīvi, kas paredz preču transportēšanā dabiskos zudumus, šie zudumi nav noteikti precīzi, balstoties uz reālu uzņēmējdarbību, jo mūsdienu uzņēmējdarbībā zudumi, kas pastāv reālā uzņēmējdarbībā, ļoti stipri atšķiras no normatīvā regulējumā noteiktajiem preču zudumiem. Pētījuma objekts – beramkravas, pētījuma priekšmets – dabiskie zudumi. Maģistra darba mērķis ir analizēt beramkravu uzskaites sistēmu Latvijā un izvirzīt to pilnveides iespējas. Maģistra darba uzdevumi - izpētīt ar jūras transportu transportēto kravu statistikas datu analīzi, izpētot arī kravu dabisko zudumu normatīvo regulējumu, izpētīt ostu un starptautisko preču pārvadājumu veidu teorētiskos aspektus, veikt aptaujas un intervijas pētījumu, lai noskaidrotu beramkravu uzskaites sistēmu un tā uzlabošanas iespējas Latvijā. Preci transportējot, no piegādātāja līdz saņēmējam, ir jādeklarē, jāpārkrauj, bet dažādu faktoru, īpaši dabas apstākļu, kā arī pārkraušanas rezultātā kravai rodas dabiskie zudumi. Pamatā dabisko zudumu apmērs pārsniedz MK noteikumos noteiktos zudumus, un šo zudumu apmērs pēc fakta ir jāsedz starpniekam, kas veic preču pārkraušanu, līdz ar to komersantam radot zaudējumus. Autors uzskata, ka pašreizējie MK noteikumi Nr. 816 ir jāpārstrādā, katrai beramkravai nosakot pilnīgi atsevišķus dabiskā zuduma koeficientus, kā arī kravas būtu dalāmas hidrofobās un nehidrofobās kravās, tas nodrošinātu to, ka uzņēmējiem nebūtu jāuzņemas zaudējumi, kas rodas dabisku kravu zudumu rezultātā. Maģistra darba uzrakstīts uz 90 lpp, tas ietver 55 attēlus, 15 tabulas, darbam pievienoti 4 pielikumi, izmantoti 72 literatūras avoti.
Keywords Beramkrava uzskaite osta
Keywords in English Bulk cargo accounting port
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 21.05.2020 11:27:44