Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Pašvaldības mājokļu politikas ietekmes uz Tukuma novada saciālekonomisko attīstību izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Municipal Housing Policy on the Socio-Economic Development of Tukums Municipality
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents LR VARAM Reģ. ekonomikas nod.vad. D.Melnalksnis
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Pašvaldības mājokļu politikas ietekmes uz Tukuma novada sociālekonomisko attīstību izvērtējums”. Bakalaura darba autore ir Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas pēdējā kursa studente Alise Jurēvica. Darba vadītājs RTU IEVF BUNĪI pētnieks, Mag. oec. Kaspars Plotka. Darba apjoms ir 71 lappuse, kas ietver ievadu, trīs daļas, 17 attēlus, 8 tabulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 66 avotiem un 5 pielikumus. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, Rīgā, 2020. gadā. Darba pirmajā daļā ietverta teorētisko aspektu analīze. Tajā sniegts definīciju skaidrojums, analizēta mājokļu politikas un sociālās politikas nozīme dažādu pētnieku skatījumā, kā arī raksturota mājokļu attīstība. Darba otrā daļa ir analītiskā daļa, kurā raksturota demogrāfiskā situācija Eiropas Savienības valstīs, analizēti un raksturoti mājokļi Eiropas Savienības valstīs un Latvijā, kā arī novērtēta demogrāfiskā un sociālekonomiskā situācija Tukuma novadā un izvērtēta Tukuma novada pašvaldības sniegtā palīdzība novada iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumos no 2015. līdz 2019. gadam. Bakalaura darba trešā daļa ir projektu daļa, kuras ietvaros tika analizēta un raksturota Tukuma novada pašvaldības sniegtā palīdzība novada iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumos no 2015. līdz 2019. gadam. Projektu daļas noslēgumā, vadoties pēc analītiskajā daļā un projektu daļā apkopotās un analizētās informācijas, tika izstrādāts pašvaldības mājokļu pieejamības izvērtējums un piedāvāti risinājumi dzīvojamā fonda paplašināšanai.
Atslēgas vārdi dzīvojamais fonds, mājokļi, Tukuma novads, pašvaldība, palīdzība
Atslēgas vārdi angļu valodā housing stock, dwelling, Tukums region, municipality, assistance
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 05:37:11