Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Pašvaldības mājokļu politikas ietekmes uz Tukuma novada saciālekonomisko attīstību izvērtējums
Title in English Assessment of the Impact of Municipal Housing Policy on the Socio-Economic Development of Tukums Municipality
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer LR VARAM Reģ. ekonomikas nod.vad. D.Melnalksnis
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Pašvaldības mājokļu politikas ietekmes uz Tukuma novada sociālekonomisko attīstību izvērtējums”. Bakalaura darba autore ir Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas pēdējā kursa studente Alise Jurēvica. Darba vadītājs RTU IEVF BUNĪI pētnieks, Mag. oec. Kaspars Plotka. Darba apjoms ir 71 lappuse, kas ietver ievadu, trīs daļas, 17 attēlus, 8 tabulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 66 avotiem un 5 pielikumus. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, Rīgā, 2020. gadā. Darba pirmajā daļā ietverta teorētisko aspektu analīze. Tajā sniegts definīciju skaidrojums, analizēta mājokļu politikas un sociālās politikas nozīme dažādu pētnieku skatījumā, kā arī raksturota mājokļu attīstība. Darba otrā daļa ir analītiskā daļa, kurā raksturota demogrāfiskā situācija Eiropas Savienības valstīs, analizēti un raksturoti mājokļi Eiropas Savienības valstīs un Latvijā, kā arī novērtēta demogrāfiskā un sociālekonomiskā situācija Tukuma novadā un izvērtēta Tukuma novada pašvaldības sniegtā palīdzība novada iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumos no 2015. līdz 2019. gadam. Bakalaura darba trešā daļa ir projektu daļa, kuras ietvaros tika analizēta un raksturota Tukuma novada pašvaldības sniegtā palīdzība novada iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumos no 2015. līdz 2019. gadam. Projektu daļas noslēgumā, vadoties pēc analītiskajā daļā un projektu daļā apkopotās un analizētās informācijas, tika izstrādāts pašvaldības mājokļu pieejamības izvērtējums un piedāvāti risinājumi dzīvojamā fonda paplašināšanai.
Keywords dzīvojamais fonds, mājokļi, Tukuma novads, pašvaldība, palīdzība
Keywords in English housing stock, dwelling, Tukums region, municipality, assistance
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 21.05.2020 05:37:11