Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Brīvo ekonomisko zonu pārvaldības ietekme uz reģionālo attīstību
Nosaukums angļu valodā Impact of the Management of Special Economic Zones on Regional Development
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Pr.doc. K.Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Brīvo ekonomisko zonu pārvaldības ietekme uz reģionālo attīstību”. Bakalaura darba autore ir Sandra Avdijanova. Darba vadītājs ir RTU IEVF BUNĪI pētnieks Mag.oec. Kaspars Plotka. Darba apjoms ir 69 lappuses, kas ietver ievadu, 3 daļas, 18 attēlus, 13 tabulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 52 avotiem, un 8 pielikumus. Bakalaura darbs tika uzrakstīts latviešu valodā, Rīgā, 2020.gadā. Darba teorētiskās daļas ietvaros tika apkopota un pētīta informācija par brīvo ekonomisko zonu evolūcijas attīstību, izprasta brīvo ekonomisko zonu būtība dažādu pētnieku skatījumā, noteikts brīvo ekonomisko zonu izveides mērķis un tās veidi atkarībā no teritorijas izvietojuma un funkcionēšanas īpatnībām. Analītiskās daļas ietvaros tika izanalizēta un izvērtēta pasaules valstu pieredze brīvo ekonomisko zonu izveidē, attīstībā, sniegtajās priekšrocībās un darbības ietekmē uz konkrēto teritoriju, kā arī tika konstatēti galvenie pievilcības faktori vai būtiskākās problēmas. Trešā bakalaura darba daļa ir projektu daļa, kuras ietvaros tika pētīta viena no piecām reālā laikā pastāvošām ekonomiskajām zonām Latvijas valsts teritorijā - Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (Rēzeknes SEZ). Tika veikts Rēzeknes SEZ teritorijas un darbības izvērtējums, lai noteiktu būtiskākās attīstības prioritātes un rādītājus. Projekta daļas noslēgumā, vadoties pēc analītiskās daļas apkopotās un analizētās informācijas, tika izstrādāta Rēzeknes SEZ attīstības koncepciju 2020.-2025.gadam, kas sistematizētu un sniegtu kvalitatīvu priekšstatu par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas turpmāko darbību Rēzeknes pilsētā un novadā.
Atslēgas vārdi brīvā ekonomiskā zona, Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, nodokļi, valsts, reģions, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā special/ free economic zone, Rezekne special economic zone, taxes, country, region, development
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 04:16:44