Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Brīvo ekonomisko zonu pārvaldības ietekme uz reģionālo attīstību
Title in English Impact of the Management of Special Economic Zones on Regional Development
Department
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Pr.doc. K.Gorbunova
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Brīvo ekonomisko zonu pārvaldības ietekme uz reģionālo attīstību”. Bakalaura darba autore ir Sandra Avdijanova. Darba vadītājs ir RTU IEVF BUNĪI pētnieks Mag.oec. Kaspars Plotka. Darba apjoms ir 69 lappuses, kas ietver ievadu, 3 daļas, 18 attēlus, 13 tabulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 52 avotiem, un 8 pielikumus. Bakalaura darbs tika uzrakstīts latviešu valodā, Rīgā, 2020.gadā. Darba teorētiskās daļas ietvaros tika apkopota un pētīta informācija par brīvo ekonomisko zonu evolūcijas attīstību, izprasta brīvo ekonomisko zonu būtība dažādu pētnieku skatījumā, noteikts brīvo ekonomisko zonu izveides mērķis un tās veidi atkarībā no teritorijas izvietojuma un funkcionēšanas īpatnībām. Analītiskās daļas ietvaros tika izanalizēta un izvērtēta pasaules valstu pieredze brīvo ekonomisko zonu izveidē, attīstībā, sniegtajās priekšrocībās un darbības ietekmē uz konkrēto teritoriju, kā arī tika konstatēti galvenie pievilcības faktori vai būtiskākās problēmas. Trešā bakalaura darba daļa ir projektu daļa, kuras ietvaros tika pētīta viena no piecām reālā laikā pastāvošām ekonomiskajām zonām Latvijas valsts teritorijā - Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (Rēzeknes SEZ). Tika veikts Rēzeknes SEZ teritorijas un darbības izvērtējums, lai noteiktu būtiskākās attīstības prioritātes un rādītājus. Projekta daļas noslēgumā, vadoties pēc analītiskās daļas apkopotās un analizētās informācijas, tika izstrādāta Rēzeknes SEZ attīstības koncepciju 2020.-2025.gadam, kas sistematizētu un sniegtu kvalitatīvu priekšstatu par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas turpmāko darbību Rēzeknes pilsētā un novadā.
Keywords brīvā ekonomiskā zona, Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, nodokļi, valsts, reģions, attīstība
Keywords in English special/ free economic zone, Rezekne special economic zone, taxes, country, region, development
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 21.05.2020 04:16:44