Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas izstrādes projekts ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project of Marketing Strategy development in a Manufacturing Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents E. Štrausa, Attīstības vadītāja, MILZU! SIA
Anotācija Bakalaura darba autors: Rūdolfs Miķelis Jermolovs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt), Mg.oec. Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Mārketinga stratēģijas izstrādes projekts ražošanas uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas – analītiskā daļa, pētījumu daļa, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 27 tabulas, 26 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Gūt skaidru priekšstatu par uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Iegūt skaidru redzējumu par uzņēmuma pašreizējo situāciju mārketingā un pārdošanā. Objektīvi saprast uzņēmuma veikto mārketinga un pārdošanas aktivitāšu efektivitāti, to darbības rādītājus pielīdzinot nozares, saimnieciskās darbības veida vidējiem efektivitātes rādītājiem. Sniegt ekonomiski pamatotus priekšlikumus uzņēmuma mārketinga un pārdošanas aktivitāšu pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jermolovs, R.M., Jakubāne, J. (2020). Mārketinga stratēģijas izstrādes projekts ražošanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 82 lpp. Atslēgas vārdi: Ražošanas uzņēmuma mārketings
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing company marketing
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 01:47:17