Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA "Teiko"
Nosaukums angļu valodā "Manufacturing process analysis and improvement in "Teiko" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Liāna Salzemniece
Recenzents Mg.oec., Aija Medne
Anotācija Kokins E. (2020). Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “Teiko” : Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.iur. L. Salzemniece. RTU IEVF kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66. lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 15 tabulas, 2 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 6 avoti latviešu valodā un 19 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir novērtēt un veikt ražošanas procesa atbilstības un ietekmes faktoru novērtējumu kokapstrādes uzņēmumā SIA “Teiko”, lai izstrādātu pilnveides risinājumus ražošanas procesa uzlabošanai. Pirmajā daļā darba autors aplūkoja informāciju par procesiem, un iespējamām procesu novērtēšanas metodēm, kā vērtību plūsmas kartēšanu, išikavas metodi un FMEA metodi. Otrajā daļā darba autors aplūkoja SIA “Teiko” darbības jomu, organizatorisko struktūru, aprakstot procesus un procesu vadību. Tika veikta padziļināta ražošanas procesa analīze ar pirmajā daļā aprakstīto kvalitātes instrumentu palīdzību. Darba trešajā daļā, pamatojoties uz analīzes iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem darba autors izstrādāja procesu pilnveides priekšlikumus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - Analizējot uzņēmumu un pielietojot vērtības plūsmas kartēšanu uzņēmuma ražošanas procesam tiek atklāts, ka uzņēmumā vislielākās problēmas sagādā vērtību neradošais laiks un iekārtu vai procesa dīkstāve. Iekārtu operatoriem ir nepieciešams veikt regulārus tīrības pasākumus, uzturot darba vietu tīru.
Atslēgas vārdi Visaptverošā kvalitātes vadība, ražošanas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Total Quality management, manufacturing process
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 00:22:56