Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA "Teiko"
Title in English "Manufacturing process analysis and improvement in "Teiko" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Liāna Salzemniece
Reviewer Mg.oec., Aija Medne
Abstract Kokins E. (2020). Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “Teiko” : Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.iur. L. Salzemniece. RTU IEVF kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66. lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 15 tabulas, 2 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 6 avoti latviešu valodā un 19 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir novērtēt un veikt ražošanas procesa atbilstības un ietekmes faktoru novērtējumu kokapstrādes uzņēmumā SIA “Teiko”, lai izstrādātu pilnveides risinājumus ražošanas procesa uzlabošanai. Pirmajā daļā darba autors aplūkoja informāciju par procesiem, un iespējamām procesu novērtēšanas metodēm, kā vērtību plūsmas kartēšanu, išikavas metodi un FMEA metodi. Otrajā daļā darba autors aplūkoja SIA “Teiko” darbības jomu, organizatorisko struktūru, aprakstot procesus un procesu vadību. Tika veikta padziļināta ražošanas procesa analīze ar pirmajā daļā aprakstīto kvalitātes instrumentu palīdzību. Darba trešajā daļā, pamatojoties uz analīzes iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem darba autors izstrādāja procesu pilnveides priekšlikumus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - Analizējot uzņēmumu un pielietojot vērtības plūsmas kartēšanu uzņēmuma ražošanas procesam tiek atklāts, ka uzņēmumā vislielākās problēmas sagādā vērtību neradošais laiks un iekārtu vai procesa dīkstāve. Iekārtu operatoriem ir nepieciešams veikt regulārus tīrības pasākumus, uzturot darba vietu tīru.
Keywords Visaptverošā kvalitātes vadība, ražošanas process
Keywords in English Total Quality management, manufacturing process
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 21.05.2020 00:22:56