Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana lauksaimniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of employee motivation system in the agricultural company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents I. Valdovska, personāla daļas vadītāja, LR Valsts kontrole
Anotācija Noslēguma darba autors: Elvita Voronova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: profesore Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane Noslēguma darba temats: Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana lauksaimniecības uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp, tajā iekļauti 20 attēli, 10 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu valodā, 6 - angļu valodā. Darbam pievienots viens pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Empīriskā pētījuma rezultātā, izmantojot darbinieku aptaujas rezultātus, darba autore secina, ka uzņēmumam ir darbinieku motivēšanas sistēma, ar kuru ir apmierināti 43% respondenti, bet galvenās atziņas - darbinieki par ieguvumu uzskatītu veselības apdrošināšanu, ikgadējus kolektīva pasākumus un regulāru komunikāciju ar uzņēmuma vadību un tiešajiem darba vadītājiem. Balstoties uz iegūtajiem pētījuma datiem, uzņēmuma vadībai tiek piedāvāti darbinieku motivēšanas sistēmas uzlabojumi, kur jaunās sistēmas izmaksas pieaugs aptuveni 5 reizes. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Voronova, E., Gaile-Sarkane, E. (2020). Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana lauksaimniecības uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 59 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācija, darbinieku motivēšanas sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, employee motivation system
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 21:20:03