Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Aktīvās atpūtas pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Recreational Event Company`s Operation Expansion Project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents B. Savicka, projektu vadītāja, Komunikāciju darbnīca SIA
Anotācija Bakalaura darba autors: Keitija Litte. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Mg.oec. Judīte Jakubāne. Bakalaura darba temats: „Aktīvās atpūtas pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts”. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lapaspuses., tajā iekļauti 20 attēli, 21 tabula un 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: pēc aktīvās atpūtas un pasākumu nozares un pētījuma objekta analīzes tiek izvirzītas trīs problēmas un trīs priekšlikumi uzņēmuma paplašināšanai. Pēc studiju kursa „Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika” metodēm tiek aprēķināts labākais priekšlikums. Uzņēmuma paplašināšanas projekts ir jauna produkta izstrāde, kas papildina iekšējos resursus un ieiet tirgū kā jauna tendence aktīvajā atpūtā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Litte, K. (2020). Aktīvās atpūtas pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 66 lpp.
Atslēgas vārdi Tūrisms, aktīvais tūrisms, pasākumu organizēšana, jauna produkta ieviešana, projektu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Tourism, active tourism, events, new product development, project management
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 21:19:26