Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Aktīvās atpūtas pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts
Title in English Recreational Event Company`s Operation Expansion Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Judīte Jakubāne
Reviewer B. Savicka, projektu vadītāja, Komunikāciju darbnīca SIA
Abstract Bakalaura darba autors: Keitija Litte. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Mg.oec. Judīte Jakubāne. Bakalaura darba temats: „Aktīvās atpūtas pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts”. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lapaspuses., tajā iekļauti 20 attēli, 21 tabula un 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: pēc aktīvās atpūtas un pasākumu nozares un pētījuma objekta analīzes tiek izvirzītas trīs problēmas un trīs priekšlikumi uzņēmuma paplašināšanai. Pēc studiju kursa „Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika” metodēm tiek aprēķināts labākais priekšlikums. Uzņēmuma paplašināšanas projekts ir jauna produkta izstrāde, kas papildina iekšējos resursus un ieiet tirgū kā jauna tendence aktīvajā atpūtā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Litte, K. (2020). Aktīvās atpūtas pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 66 lpp.
Keywords Tūrisms, aktīvais tūrisms, pasākumu organizēšana, jauna produkta ieviešana, projektu vadība
Keywords in English Tourism, active tourism, events, new product development, project management
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 21:19:26