Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Pārdevēju - konsultantu attieksmes un apmierinātības ar darbu novērtēšana personāla vadības procesa pilnveidei
Nosaukums angļu valodā Assessing the attitude and job satisfaction of sales advisors for the improvement of the personnel management process
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Mg. Psych., S. Gailīte, personāla nodaļas priekšniece, Nacionālo Bruņoto Spēku, Sauszemes spēku, Kājnieku brigādes, Kauj
Anotācija Diplomprojekta darba autore: Dita Kurzemniece Diplomprojekta darba zinātniskais vadītājs: Profesore Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Diplomprojekta darba temats: Pārdevēju - konsultantu attieksmes un apmierinātības ar darbu novērtēšana personāla vadības procesa pilnveidei Diplomprojekta darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 9 attēli un 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojekta darba galvenie rezultāti: Tika izpētīts SIA “ZOO Centrs” uzņēmumus kopumā un uzņēmuma personāla vadības procesi. Izstrādāta anketa un veikta pārdevēju/konsultantu aptauju par attieksmi, apmierinātību ar darbu un darba raksturojumu, kā arī analizēti un interpretēti iegūtie anketas rezultāti par pārdevēju/konsultantu attieksmi un apmierinātību ar darbu ietekmējošiem faktoriem. Veikta teorētiskās literatūras izpēte par cilvēkresursu attieksmes un apmierinātības ar darbu uzlabošanas metodēm. Sniegti priekšlikumi pārdevēju/konsultantu attieksmes un apmierinātības ar darbu uzlabošanai. Diplomprojekta darba bibliogrāfiskais apraksts: Kurzemniece, D., Gaile-Sarkane, E. (2020). Pārdevēju - konsultantu attieksmes un apmierinātības ar darbu novērtēšana personāla vadības procesa pilnveidei. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 84 lpp.
Atslēgas vārdi attieksme, apmierinātība ar darbu
Atslēgas vārdi angļu valodā attitude, job satisfaction
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 19:56:26