Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Pārdevēju - konsultantu attieksmes un apmierinātības ar darbu novērtēšana personāla vadības procesa pilnveidei
Title in English Assessing the attitude and job satisfaction of sales advisors for the improvement of the personnel management process
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Mg. Psych., S. Gailīte, personāla nodaļas priekšniece, Nacionālo Bruņoto Spēku, Sauszemes spēku, Kājnieku brigādes, Kauj
Abstract Diplomprojekta darba autore: Dita Kurzemniece Diplomprojekta darba zinātniskais vadītājs: Profesore Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Diplomprojekta darba temats: Pārdevēju - konsultantu attieksmes un apmierinātības ar darbu novērtēšana personāla vadības procesa pilnveidei Diplomprojekta darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 9 attēli un 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojekta darba galvenie rezultāti: Tika izpētīts SIA “ZOO Centrs” uzņēmumus kopumā un uzņēmuma personāla vadības procesi. Izstrādāta anketa un veikta pārdevēju/konsultantu aptauju par attieksmi, apmierinātību ar darbu un darba raksturojumu, kā arī analizēti un interpretēti iegūtie anketas rezultāti par pārdevēju/konsultantu attieksmi un apmierinātību ar darbu ietekmējošiem faktoriem. Veikta teorētiskās literatūras izpēte par cilvēkresursu attieksmes un apmierinātības ar darbu uzlabošanas metodēm. Sniegti priekšlikumi pārdevēju/konsultantu attieksmes un apmierinātības ar darbu uzlabošanai. Diplomprojekta darba bibliogrāfiskais apraksts: Kurzemniece, D., Gaile-Sarkane, E. (2020). Pārdevēju - konsultantu attieksmes un apmierinātības ar darbu novērtēšana personāla vadības procesa pilnveidei. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 84 lpp.
Keywords attieksme, apmierinātība ar darbu
Keywords in English attitude, job satisfaction
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 19:56:26