Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Darbinieku apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanas projekts organizācijā
Nosaukums angļu valodā Project for Enhancement of Employee Job Satisfaction and Motivation at the Organisation
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents L. Baltiņa, personāla speciāliste, Cognizant (GB) Limited filiāle Latvijā
Anotācija Bakalaura darba autors: Aivija Alekse Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Darbinieku apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanas projekts organizācijā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 9 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 60 avoti latviešu, 20 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā izpētīta organizācijas darbība un personāls, kā arī esošais personāla motivēšanas process. Darba ietvaros veikta darbinieku anketēšana, kuras rezultāti atklāja faktorus, kas negatīvi ietekmē organizācijas darbinieku apmierinātību ar darbu un motivāciju. Analizējot teorētiskos materiālus, tika iegūta nepieciešamā informācija par identificēto problēmu risināšanas iespējām. Noslēdzošajā daļā izstrādāti priekšlikumi jauno darbinieku ievadīšanas darbā un darba izpildes novērtēšanas procesu pilnveidošanai, kā arī resursu vadības sistēmas ieviešanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Alekse, A., Ozoliņa-Ozola, I. (2020). Darbinieku apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanas projekts organizācijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”. 82 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācija, apmierinātība ar darbu
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, job satisfaction
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 19:16:38