Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Darbinieku apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanas projekts organizācijā
Title in English Project for Enhancement of Employee Job Satisfaction and Motivation at the Organisation
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer L. Baltiņa, personāla speciāliste, Cognizant (GB) Limited filiāle Latvijā
Abstract Bakalaura darba autors: Aivija Alekse Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Darbinieku apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanas projekts organizācijā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 9 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 60 avoti latviešu, 20 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā izpētīta organizācijas darbība un personāls, kā arī esošais personāla motivēšanas process. Darba ietvaros veikta darbinieku anketēšana, kuras rezultāti atklāja faktorus, kas negatīvi ietekmē organizācijas darbinieku apmierinātību ar darbu un motivāciju. Analizējot teorētiskos materiālus, tika iegūta nepieciešamā informācija par identificēto problēmu risināšanas iespējām. Noslēdzošajā daļā izstrādāti priekšlikumi jauno darbinieku ievadīšanas darbā un darba izpildes novērtēšanas procesu pilnveidošanai, kā arī resursu vadības sistēmas ieviešanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Alekse, A., Ozoliņa-Ozola, I. (2020). Darbinieku apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanas projekts organizācijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”. 82 lpp.
Keywords Motivācija, apmierinātība ar darbu
Keywords in English Motivation, job satisfaction
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 19:16:38