Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Sabiedrības līdzdalības ietekme uz teritorijas attīstības plānošanu
Nosaukums angļu valodā Impact of Public Participation on the Spatial Development Planning
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents LR VARAM Reģ.attīst. plānošanas nod.vad.J.Butņicka
Anotācija Darba autore: Linda Dita Ābola Darba tēma: “Sabiedrības līdzdalības ietekme uz teritorijas attīstības plānošanu” Darba veids: Bakalaura darbs Studiju programma: Reģionālā attīstība un pilsētekonomikas inženierija Zinātniskais vadītājs: Praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec.Uldis Kamols Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanā ir viena no darbībām, kas norāda par demokrātiskas valsts esamību. Jebkura veida plānošana ir vērsta uz attīstību un ilgtspējīgu ideju, kas būs vērtīga ne tikai šī brīža situācijas risināšanai un vajadzības nodrošināšanai, bet arī spēs apmierināt nākamo paaudžu vērtības, vajadzības un vēlmes. Katrai pilsētai ir būtiski apzināties tās galveno lietotāju, kā arī tā perspektīvu nākotnē. Bieži vien par vismazāk vērā ņemamajiem sabiedrības locekļiem tiek uzskatīti bērni un jaunieši. Viņi tiek apzināti tikai kā skolēni vai ģimenes locekļi – mājsaimniecības pārstāvji, bet tikai retos gadījumos, kā pilnvērtīga sabiedrības daļa ar savu viedokli un vajadzībām. Bet tieši šis viedoklis var būt par vienu no teritorijas attīstības plānošanas vadmotīviem. Bērnu un jauniešu iesaiste plānošanas procesos ir iespēja ne tikai kopīgi radīt labāku pilsētvidi jaunajai sabiedrības daļai, bet arī veidot bērnos un jauniešos atbildību gan par saviem lēmumiem, gan par vidi, kurā tie uzturas, pilsonisko aktīvismu, vietas patriotismu un citas iezīmes, kas veido labāku sabiedrību arī jauniešiem pieaugot. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt sabiedrības līdzdalības ietekmi teritorijas attīstības plānošanā un, iesaistot bērnus un jauniešus teritorijas attīstības plānošanas procesā, iegūt 3 perspektīvus Jelgavas pilsētas ārtelpas uzlabošanas scenārijus. Bakalaura darbs ir latviešu valodā un sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba apjoms bez pielikumiem - 65 lapas, kurās ietverti 12 attēli un 1 tabula. Darbam pievienoti 11 pielikumi.
Atslēgas vārdi Sabiedrība, bērnu un jauniešu līdzdalība, publiskā ārtelpa, infrastruktūra, teritorijas attīstības plānošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Society, involvement of children and youth, outdoor public space, infrastructure, spatial development planning.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 17:32:52