Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Sabiedrības līdzdalības ietekme uz teritorijas attīstības plānošanu
Title in English Impact of Public Participation on the Spatial Development Planning
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer LR VARAM Reģ.attīst. plānošanas nod.vad.J.Butņicka
Abstract Darba autore: Linda Dita Ābola Darba tēma: “Sabiedrības līdzdalības ietekme uz teritorijas attīstības plānošanu” Darba veids: Bakalaura darbs Studiju programma: Reģionālā attīstība un pilsētekonomikas inženierija Zinātniskais vadītājs: Praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec.Uldis Kamols Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanā ir viena no darbībām, kas norāda par demokrātiskas valsts esamību. Jebkura veida plānošana ir vērsta uz attīstību un ilgtspējīgu ideju, kas būs vērtīga ne tikai šī brīža situācijas risināšanai un vajadzības nodrošināšanai, bet arī spēs apmierināt nākamo paaudžu vērtības, vajadzības un vēlmes. Katrai pilsētai ir būtiski apzināties tās galveno lietotāju, kā arī tā perspektīvu nākotnē. Bieži vien par vismazāk vērā ņemamajiem sabiedrības locekļiem tiek uzskatīti bērni un jaunieši. Viņi tiek apzināti tikai kā skolēni vai ģimenes locekļi – mājsaimniecības pārstāvji, bet tikai retos gadījumos, kā pilnvērtīga sabiedrības daļa ar savu viedokli un vajadzībām. Bet tieši šis viedoklis var būt par vienu no teritorijas attīstības plānošanas vadmotīviem. Bērnu un jauniešu iesaiste plānošanas procesos ir iespēja ne tikai kopīgi radīt labāku pilsētvidi jaunajai sabiedrības daļai, bet arī veidot bērnos un jauniešos atbildību gan par saviem lēmumiem, gan par vidi, kurā tie uzturas, pilsonisko aktīvismu, vietas patriotismu un citas iezīmes, kas veido labāku sabiedrību arī jauniešiem pieaugot. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt sabiedrības līdzdalības ietekmi teritorijas attīstības plānošanā un, iesaistot bērnus un jauniešus teritorijas attīstības plānošanas procesā, iegūt 3 perspektīvus Jelgavas pilsētas ārtelpas uzlabošanas scenārijus. Bakalaura darbs ir latviešu valodā un sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba apjoms bez pielikumiem - 65 lapas, kurās ietverti 12 attēli un 1 tabula. Darbam pievienoti 11 pielikumi.
Keywords Sabiedrība, bērnu un jauniešu līdzdalība, publiskā ārtelpa, infrastruktūra, teritorijas attīstības plānošana.
Keywords in English Society, involvement of children and youth, outdoor public space, infrastructure, spatial development planning.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 17:32:52