Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Grausti Vecrīgā un to ietekmes uz pilsētvidi novērtējums
Nosaukums angļu valodā Slums in Old Riga and Assessment of their Impact on Urban Environment
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Doc. I. Andersone
Anotācija Bakalaura darba “Grausti Vecrīgā un to ietekme uz pilsētvidi novērtējums” autors ir Dagnis Samausks, tā zinātniskais vadītājs ir RTU docents (praktiskais) Mg. oec. Uldis Kamols. Darbs izstrādāts uz 52 lappusēm, tajā ir 14 attēli, 14 tabulas un pievienoti 7 pielikumi. Darba izstrādes procesā tiek analizēts grausta jēdziens, tā klasifikācija, paralēli pētot graustu ietekmi uz pilsētvidi ekonomiskā, sociālā un vides aspektā. Vecrīgas teritorija tiek uzskatīta par ierobežotu resursu Rīgas centrā, ar augstu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību Grausta atjaunošanas izmaksu ieguvums mērāms vairākos aspektos, no ekonomiskā viedokļa - palielina kopējo teritorijas tirgus vērtību, netiešā veidā palielinot pašvaldības budžeta ienākumus un uzlabojot sabiedrības drošību, veicinot efektīvu resursu izmantošanu un publiskās ārtelpas pieejamību. Analizējot esošo graustu situāciju un tiek konstatēts augsts graustu skaits ar privātīpašuma tiesībām un augstu kultūrvēsturisko vērtību, Vecrīgas teritorijā kopumā uz 2020. gadu ir oficiāli reģistrēti 32 grausti, pēc RVC un tā AZ Teritorijas plānojuma – 15 grausti ir Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi, 3 kultūrvēsturiski ļoti vērtīgas ēkas, 4 kultūrvēsturiski vērtīgas, 9 ir Pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojoša vēsturiska apbūve, kurām nav noteikts ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmenis un 1 ēka nav pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojoša vēsturiska apbūve un tai nav noteikts ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmenis. Eksperta Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos intervijas rezultātā tiek konstatētas būtiskas nepilnības un attīstības potenciāls esošajā pārvaldībā, kas saistīts ar graustu samazināšanu. Aprēķinu rezultātā, tiek noteikts, ka A kategorijas grausta atjaunošanas izmaksas tiek lēstas no 1,6 līdz pat 4,5 milj. EUR, kur ekonomiskā ietekme uz apkārtesošo ēku tirgus vērtību mērāma 451 tūkst. EUR vērtībā un ienākumi no NĪN pie 1,5% likmes 6,8 tūkst. EUR/gadā, attiecīgi norādot uz nepietiekamu ekonomisko motivāciju Pašvaldībai veicināt graustu situācijas apkarošanu uz ko norāda arī eksperts intervijā, minot, sabiedriskā labuma komponentes ieviešanas nepieciešamību kā noteicošo motivāciju. Viena A kategorijas grausta atjaunošanas izmaksas, eksperta viedoklis un graustu skaits, kuri atrodas privātīpašumā, norāda uz investīciju piesaistes nepieciešamību, kas veicinātu ierobežotās Vecrīgas teritorijas ilgtspējīgu attīstību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Atslēgas vārdi grausts, Vecrīga, kultūrvēsturisks objekts, investīcijas, privātīpašums
Atslēgas vārdi angļu valodā slum, Old Riga, cultural and historical object, investments, private property
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 15:38:50