Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Grausti Vecrīgā un to ietekmes uz pilsētvidi novērtējums
Title in English Slums in Old Riga and Assessment of their Impact on Urban Environment
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Doc. I. Andersone
Abstract Bakalaura darba “Grausti Vecrīgā un to ietekme uz pilsētvidi novērtējums” autors ir Dagnis Samausks, tā zinātniskais vadītājs ir RTU docents (praktiskais) Mg. oec. Uldis Kamols. Darbs izstrādāts uz 52 lappusēm, tajā ir 14 attēli, 14 tabulas un pievienoti 7 pielikumi. Darba izstrādes procesā tiek analizēts grausta jēdziens, tā klasifikācija, paralēli pētot graustu ietekmi uz pilsētvidi ekonomiskā, sociālā un vides aspektā. Vecrīgas teritorija tiek uzskatīta par ierobežotu resursu Rīgas centrā, ar augstu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību Grausta atjaunošanas izmaksu ieguvums mērāms vairākos aspektos, no ekonomiskā viedokļa - palielina kopējo teritorijas tirgus vērtību, netiešā veidā palielinot pašvaldības budžeta ienākumus un uzlabojot sabiedrības drošību, veicinot efektīvu resursu izmantošanu un publiskās ārtelpas pieejamību. Analizējot esošo graustu situāciju un tiek konstatēts augsts graustu skaits ar privātīpašuma tiesībām un augstu kultūrvēsturisko vērtību, Vecrīgas teritorijā kopumā uz 2020. gadu ir oficiāli reģistrēti 32 grausti, pēc RVC un tā AZ Teritorijas plānojuma – 15 grausti ir Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi, 3 kultūrvēsturiski ļoti vērtīgas ēkas, 4 kultūrvēsturiski vērtīgas, 9 ir Pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojoša vēsturiska apbūve, kurām nav noteikts ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmenis un 1 ēka nav pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojoša vēsturiska apbūve un tai nav noteikts ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmenis. Eksperta Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos intervijas rezultātā tiek konstatētas būtiskas nepilnības un attīstības potenciāls esošajā pārvaldībā, kas saistīts ar graustu samazināšanu. Aprēķinu rezultātā, tiek noteikts, ka A kategorijas grausta atjaunošanas izmaksas tiek lēstas no 1,6 līdz pat 4,5 milj. EUR, kur ekonomiskā ietekme uz apkārtesošo ēku tirgus vērtību mērāma 451 tūkst. EUR vērtībā un ienākumi no NĪN pie 1,5% likmes 6,8 tūkst. EUR/gadā, attiecīgi norādot uz nepietiekamu ekonomisko motivāciju Pašvaldībai veicināt graustu situācijas apkarošanu uz ko norāda arī eksperts intervijā, minot, sabiedriskā labuma komponentes ieviešanas nepieciešamību kā noteicošo motivāciju. Viena A kategorijas grausta atjaunošanas izmaksas, eksperta viedoklis un graustu skaits, kuri atrodas privātīpašumā, norāda uz investīciju piesaistes nepieciešamību, kas veicinātu ierobežotās Vecrīgas teritorijas ilgtspējīgu attīstību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Keywords grausts, Vecrīga, kultūrvēsturisks objekts, investīcijas, privātīpašums
Keywords in English slum, Old Riga, cultural and historical object, investments, private property
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 15:38:50