Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving the Business Performance of an Accounting Outsourcing Company
Struktūrvienība 02C30 Liepājas studiju un zinātnes centrs
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Kristīne Gorbunova, Docents (praktiskais), Mg.oec.
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Brenda Rašmane. Bakalaura darba vadītāja: Prof., Dr.oec. Irina Voronova. Bakalaura darba tēma: Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darba saturs: darbu veido ievads, analītiskā daļa, pētījuma daļa, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, un pielikumi. Bakalaura darba iegūtie rezultāti: darba autoreanalītiskajā daļā raksturoja uzņēmumu, veica SVID, finanšu rādītāju un bezzaudējuma punkta analīzi, un izvirzīja galvenās uzņēmuma darbības problēmas. Pētījuma daļā autore precizēja un pamatoja izvirzītās uzņēmuma problēmas, kas ir cenu politikas neatbilstība tirgus līmenim, nepietiekamas mārketinga aktivitātes interneta vidē un vāja konkurētspējas pozīcija. Pētījuma daļā darba autore analizēja uzņēmuma esošo cenu politiku un izvērtēja tās ienesīgumu. Darba autore analizēja arīuzņēmuma mājaslapu un noteica tās efektivitāti, salīdzinot to ar konkurentu mājaslapām, kā arī izstrādāja klientu un darbinieku aptauju.Pētījuma daļā darba autore raksturoja uzņēmuma konkurentus, veica tirgus varas sadalījumu un izstrādājaM.Portera piecu spēku modeli, SPACE matricas analīzi un klientu aptauju. Aprēķinu daļā darba autoreizveidoja uzņēmuma darbības pilnveidošanas plānu, kas iekļauj cenu politikas pilnveidošanu, interneta mārketinga aktivitāšu pilnveidošanu un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu. Bakalaura darba apjoms: 74 lpp.,ko veido 3 daļas, 8 nodaļas, 3 apakšnodaļas. Darbā iekļauti 23 attēli, 36 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 38avotiem latviešu valodā un 9avotiem angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rašmane B. (2020). Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts.Bakalaura darbs / B. Rašmane, I. Voronova.–Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 74 lpp.
Atslēgas vārdi grāmatvedība, ārpakalpojumu uzņēmums, darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā accounting, outsourcing company, improving the business performance
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 14:13:00