Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving the Business Performance of an Accounting Outsourcing Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Kristīne Gorbunova, Docents (praktiskais), Mg.oec.
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Brenda Rašmane. Bakalaura darba vadītāja: Prof., Dr.oec. Irina Voronova. Bakalaura darba tēma: Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darba saturs: darbu veido ievads, analītiskā daļa, pētījuma daļa, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, un pielikumi. Bakalaura darba iegūtie rezultāti: darba autoreanalītiskajā daļā raksturoja uzņēmumu, veica SVID, finanšu rādītāju un bezzaudējuma punkta analīzi, un izvirzīja galvenās uzņēmuma darbības problēmas. Pētījuma daļā autore precizēja un pamatoja izvirzītās uzņēmuma problēmas, kas ir cenu politikas neatbilstība tirgus līmenim, nepietiekamas mārketinga aktivitātes interneta vidē un vāja konkurētspējas pozīcija. Pētījuma daļā darba autore analizēja uzņēmuma esošo cenu politiku un izvērtēja tās ienesīgumu. Darba autore analizēja arīuzņēmuma mājaslapu un noteica tās efektivitāti, salīdzinot to ar konkurentu mājaslapām, kā arī izstrādāja klientu un darbinieku aptauju.Pētījuma daļā darba autore raksturoja uzņēmuma konkurentus, veica tirgus varas sadalījumu un izstrādājaM.Portera piecu spēku modeli, SPACE matricas analīzi un klientu aptauju. Aprēķinu daļā darba autoreizveidoja uzņēmuma darbības pilnveidošanas plānu, kas iekļauj cenu politikas pilnveidošanu, interneta mārketinga aktivitāšu pilnveidošanu un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu. Bakalaura darba apjoms: 74 lpp.,ko veido 3 daļas, 8 nodaļas, 3 apakšnodaļas. Darbā iekļauti 23 attēli, 36 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 38avotiem latviešu valodā un 9avotiem angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rašmane B. (2020). Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts.Bakalaura darbs / B. Rašmane, I. Voronova.–Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 74 lpp.
Keywords grāmatvedība, ārpakalpojumu uzņēmums, darbības pilnveidošana
Keywords in English accounting, outsourcing company, improving the business performance
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 14:13:00