Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecisko darījumu mazināšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Options for Reducing Value Added Tax Fraud”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecisko darījumu mazināšanas iespējas.” Pievienotās vērtības nodoklis dod vienu no lielākiem fiskāliem pienesumiem Eiropas Savienības valstīs. Tieši šī nodokļa optimizācija, izvairīšanās no nodokļa nomaksas un krāpšanās, ir radījusi būtiskus zaudējumus Eiropas Savienības valstu kopējos ieņēmumos. Nodokļu krāpšanās mazināšana ir aktuāls jautājums ne tikai Latvijai, bet arī citām ES dalībvalstīm. Maģistra darba tēma “Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecisko darījumu mazināšanas iespējas,” izvēlēta, jo cīņa pret krāpšanos ar PVN ir ne tikai Latvijas prioritāte, bet visu pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu viena no galvenajām prioritātēm. Darba pētījuma objekts ir PVN krāpniecība un izvairīšanās no nodokļa maksāšanas. Pētījuma priekšmets ir PVN krāpniecības mazināšanas iespējamie risinājumi. Maģistra darba mērķis ir rast risinājumus, kādā veidā apkarot komersantu vēlmi nemaksāt vai maksāt daļēji PVN, kā arī piedāvāt iespējamos variantus PVN krāpniecības mazināšanai. Darba pirmajā sadaļā autore apskatījusi Pievienotās vērtības nodokļa būtību un piemērošanas principus, PVN subjektus un likmes ES dalībvalstīs, pievērsusies PVN krāpniecības un izvairīšanās no nodokļu nomaksas analīzei, kā arī izskaidrojusi PVN plaisas veidošanās iemeslus un apjomus Latvijā un Eiropas Savienībā. Otrajā sadaļā vērsta uzmanība uz ES īstenotiem un plānotiem pasākumi PVN krāpniecības mazināšanā, apskatīts jautājums tiesiskā regulējuma nepieciešamajām izmaiņām, kā arī pamatots viedoklis darījuma partnera padziļinātas izvērtēšanas nepieciešamībai, tādejādi pasargājot godīgos nodokļu maksātājus no neapzinātas piedalīšanās krāpniecisko shēmu īstenošanā. Darba trešajā sadaļā - autores redzējums pasākumu kopumam, lai būtiski mazinātu PVN krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Darba kopējais apjoms ir 99 lappuses. Darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām izklāsta daļām ar 10 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbā iekļauti 25 attēli un 9 tabulas. Darba izstrādei izmantoti 50 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi PVN krāpniecība, PVN plaisa, izvairīšanās no PVN maksāšanas
Atslēgas vārdi angļu valodā Value Added Tax Fraud, VAT gap,VAT optimisation, VAT avoidance
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 13:33:20