Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecisko darījumu mazināšanas iespējas”
Title in English “Options for Reducing Value Added Tax Fraud”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle
Abstract Maģistra darba tēma ir “Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecisko darījumu mazināšanas iespējas.” Pievienotās vērtības nodoklis dod vienu no lielākiem fiskāliem pienesumiem Eiropas Savienības valstīs. Tieši šī nodokļa optimizācija, izvairīšanās no nodokļa nomaksas un krāpšanās, ir radījusi būtiskus zaudējumus Eiropas Savienības valstu kopējos ieņēmumos. Nodokļu krāpšanās mazināšana ir aktuāls jautājums ne tikai Latvijai, bet arī citām ES dalībvalstīm. Maģistra darba tēma “Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecisko darījumu mazināšanas iespējas,” izvēlēta, jo cīņa pret krāpšanos ar PVN ir ne tikai Latvijas prioritāte, bet visu pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu viena no galvenajām prioritātēm. Darba pētījuma objekts ir PVN krāpniecība un izvairīšanās no nodokļa maksāšanas. Pētījuma priekšmets ir PVN krāpniecības mazināšanas iespējamie risinājumi. Maģistra darba mērķis ir rast risinājumus, kādā veidā apkarot komersantu vēlmi nemaksāt vai maksāt daļēji PVN, kā arī piedāvāt iespējamos variantus PVN krāpniecības mazināšanai. Darba pirmajā sadaļā autore apskatījusi Pievienotās vērtības nodokļa būtību un piemērošanas principus, PVN subjektus un likmes ES dalībvalstīs, pievērsusies PVN krāpniecības un izvairīšanās no nodokļu nomaksas analīzei, kā arī izskaidrojusi PVN plaisas veidošanās iemeslus un apjomus Latvijā un Eiropas Savienībā. Otrajā sadaļā vērsta uzmanība uz ES īstenotiem un plānotiem pasākumi PVN krāpniecības mazināšanā, apskatīts jautājums tiesiskā regulējuma nepieciešamajām izmaiņām, kā arī pamatots viedoklis darījuma partnera padziļinātas izvērtēšanas nepieciešamībai, tādejādi pasargājot godīgos nodokļu maksātājus no neapzinātas piedalīšanās krāpniecisko shēmu īstenošanā. Darba trešajā sadaļā - autores redzējums pasākumu kopumam, lai būtiski mazinātu PVN krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Darba kopējais apjoms ir 99 lappuses. Darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām izklāsta daļām ar 10 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbā iekļauti 25 attēli un 9 tabulas. Darba izstrādei izmantoti 50 informācijas avoti.
Keywords PVN krāpniecība, PVN plaisa, izvairīšanās no PVN maksāšanas
Keywords in English Value Added Tax Fraud, VAT gap,VAT optimisation, VAT avoidance
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 13:33:20