Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības stratēģija SIA "Senior Baltic"
Nosaukums angļu valodā "Quality Management Strategy in "Senior Baltic" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Mazais
Recenzents M.sc.soc., Irina Degtjarjova
Anotācija Paeglis J. Kvalitātes vadības stratēģija SIA “Senior Baltic”: Maģistra darbs / J. Paeglis, J. Mazais. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. 118 lpp. ”Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 113 lapas, tajā iekļauti 34 attēli un 24 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu un 62 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei “Senior Baltic” uzņēmumā. Pirmajā darba daļā aplūkotas dažādos literatūras avotos pieejamas metodes par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu uzņēmumā. Apskatītas populārākās un atbilstošākās pieejas tieši sociālās sfēras uzņēmumiem, no kuriem izanalizējot, ir izvēlētas pieņemamākās tieši Senior Baltic, SIA. Aplūkotas dažādas riska novērtējuma metodes un apskatīts dažādu kvalitātes vadības pieeju salīdzinājums tieši sociālās jomas piemēriem. Otrajā darba daļā ir analizēta uzņēmuma darbība. Veikts iekšējais audits pēc ISO 9001:2015 standarta punktiem kā arī procesu audits. Analizēts uzņēmuma iekšējais novērtējums balstoties uz EFQM izcilības modeļa kritērijiem kā arī vērtēts SERVQUAL pielietojums kā uzņēmuma klientu aptaujas rīks. Analizēti riski, kur iespējamas vislielākās iespējas ciest finansiālus zaudējumus kvalitātes izmaksās. Trešajā darba daļā sniegti ieteikumi pēc iekšējā audita veikšanas. Ir konstatēti sektori un jomas, kurās trūkst darbības rādītāji, sniegti priekšlikumi to izstrādei. Veikti aprēķini kvalitātes izmaksu samazināšanai uzņēmumā. Ir izstrādāts priekšlikumu ieviešanas plāns un sniegti gan vispārēji gan konkrēti priekšlikumi kvalitātes vadības stratēģijas pilnveidei uzņēmumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi. Pamatojoties uz analītiskajā daļā konstatētajām problēmām un riskiem, ir secināts, ka ir ļoti būtiski celt zemāk atalgoto darbinieku algas, lai uzņēmums ne tikvien samazinātu kļūdu radītās izmaksas, bet spētu ģenerēt lielākus ienākumus un radīt pozitīvāku tēlu sabiedrībā. Uzņēmumā ir daudz nepilnību tieši datu monitorēšanas jomā, jo netiek ievākti un aplūkoti nekādi dati ne no darbiniekiem, ne klientiem, ne sadarbības partneriem. Nepieciešams pilnveidot arī komunikācijas stratēģiju un kopīgus projektus.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības stratēģija pansionāts sociālā joma
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality Management Strategy 2020 Nursing social sphere
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 10:11:23