Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz reģionālo attīstību novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Foreign Direct Investment on Regional Development
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Lekt. J. Jakubāne
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. kursa studente Sallija Bule bakalaura darba ietvaros aplūko ārvalstu tiešo investīciju ietekmi uz reģionālo attīstību. Darba vadītāja ir Dr. oec. Ilze Judrupa. Bakalaura darbs sastāv no 62 lappusēm, 13 tabulām, 24 attēliem, 1 pielikuma. Ārvalstu tiešo investīciju apjomi papildus to uzkrātajam apjomam Latvijā arvien katru gadu pieaug. Ārvalstu tiešās investīcijas ir nepieciešamas tālākai ekonomikas attīstībai un spēj veicināt uzņēmumu un eksporta attīstību, kā arī pozitīvas pārmaiņas pastarpinātās nozarēs. Ir nepieciešams izvērtēt to apjomu un ietekmi uz reģionu attīstību. Bakalaura darba ietvaros tiek pētīta teorija par ārvalstu tiešo investīciju normatīvo bāzi un ietekmi uz tautsaimniecību. Apkopoti dokumenti par reģionālās attīstības plānošanu un prognozēšanu, un reģiona attīstības novērtēšanas iespējām. Veikta ārvalstu tiešo investīciju apjoma analīze Latvijā un tās reģionos, kā arī novērtēta reģionu attīstības mērķa sasniegšanas rādītāji un to iemesli. Aprēķināta ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Rīgas reģionu pēc korelācijas metodes. Apskatīta SIA Allnex Latvia ārvalstu tiešo investīciju uzņēmuma ietekme uz Rīgas reģiona Purvciema apkaimi. Pētījuma rezultāti apstiprina to, ka ārvalstu tiešajām investīcijām ir ietekme uz reģiona attīstību.
Atslēgas vārdi Ārvalstu tiešās investīcijas, plānošanas reģioni, attīstība, korelācija, ietekme, novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Foreign direct investment, planning regions, development, correlation, impact, evaluation.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 03:21:35