Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz reģionālo attīstību novērtējums
Title in English Assessment of the Impact of Foreign Direct Investment on Regional Development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Lekt. J. Jakubāne
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. kursa studente Sallija Bule bakalaura darba ietvaros aplūko ārvalstu tiešo investīciju ietekmi uz reģionālo attīstību. Darba vadītāja ir Dr. oec. Ilze Judrupa. Bakalaura darbs sastāv no 62 lappusēm, 13 tabulām, 24 attēliem, 1 pielikuma. Ārvalstu tiešo investīciju apjomi papildus to uzkrātajam apjomam Latvijā arvien katru gadu pieaug. Ārvalstu tiešās investīcijas ir nepieciešamas tālākai ekonomikas attīstībai un spēj veicināt uzņēmumu un eksporta attīstību, kā arī pozitīvas pārmaiņas pastarpinātās nozarēs. Ir nepieciešams izvērtēt to apjomu un ietekmi uz reģionu attīstību. Bakalaura darba ietvaros tiek pētīta teorija par ārvalstu tiešo investīciju normatīvo bāzi un ietekmi uz tautsaimniecību. Apkopoti dokumenti par reģionālās attīstības plānošanu un prognozēšanu, un reģiona attīstības novērtēšanas iespējām. Veikta ārvalstu tiešo investīciju apjoma analīze Latvijā un tās reģionos, kā arī novērtēta reģionu attīstības mērķa sasniegšanas rādītāji un to iemesli. Aprēķināta ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Rīgas reģionu pēc korelācijas metodes. Apskatīta SIA Allnex Latvia ārvalstu tiešo investīciju uzņēmuma ietekme uz Rīgas reģiona Purvciema apkaimi. Pētījuma rezultāti apstiprina to, ka ārvalstu tiešajām investīcijām ir ietekme uz reģiona attīstību.
Keywords Ārvalstu tiešās investīcijas, plānošanas reģioni, attīstība, korelācija, ietekme, novērtējums
Keywords in English Foreign direct investment, planning regions, development, correlation, impact, evaluation.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 03:21:35