Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma stratēģiskās pozīcijas novērtēšanas metodes
Nosaukums angļu valodā Methods of Assessing the Strategic Position of a Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents lektore M.M.Irbe
Anotācija Bakalaura darba autors: Gilvin Paul Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: profesore, Dr.oec. Irina voronova Bakalaura darba temats: Uzņēmuma stratēģiskās pozīcijas novērtēšanas metodes Bakalaura darbs rakstīts:angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā ir iekļauti 17 attēli, 13 tabulas un 1 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:54 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti:Ir dažādas metodes un rīki, kurus uzņēmumi izmanto, lai efektīvi veiktu pozicionēšanu tirgos, kur tie darbojas. Stratēģiskās pozicionēšanas loma tiek uzskatīta par ļoti svarīgu un kritisku organizācijas panākumu gūšanai. Stratēģiskās pozicionēšanas loma ir vērsta uz efektīvu biznesa uzņēmuma izvietošanu tirgū. Tika noteikts, ka Maruti Suzuki sevi ir pozicionējusi kā zīmolu, kas ir rentabls un pieejamu, turpretī Paytm pozicionēšana ir vērsta uz agresīvas stratēģijas izmantošanu. Godrej gadījumā bizness sevi ir pozicionējis kā uzņēmumu, kas maina un uzlabo cilvēku dzīvi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Paul, I. (2020). Uzņēmuma stratēģiskās pozīcijas novērtēšanas metodes.. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 71 lpp.
Atslēgas vārdi stratēģiskā pozīcija, kosmosa matrica, stratēģiskā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā strategic position ,space matrix, Strategic analysis
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 00:24:40