Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Procesu pilnveide nodokļu saistību izpildē mazajam biznesam”
Nosaukums angļu valodā “Improving Tax Compliance Processes for Small Businesses”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Baiba Šmite-Roķe, VID NP Akcīzes preču aprites daļas vadītāja
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Procesu pilnveide nodokļu saistību izpildē mazajam biznesam” kurā pēta Latvijas Republikā esošo nodokļu jautājumu regulējumu, atklājot to trūkumus un piedāvājot iespējamos risinājumus. Nodokļu maksātāju vidū aizvien aktuālāk ir veikt patstāvīgu saimniecisko darbību, izvēloties kādu no mazā biznesa komercdarbības veidiem. Saimnieciskās darbības veicējiem ir jāapzinās visi darbības ietekmējošie faktori, jo tas var ietekmēt nodokļu maksātāju nākotnē. Maģistra darba objekts ir mazā biznesa veicēji Latvijā- saimnieciskās darbības veicēji, pašnodarbinātie, individuālie komersanti, un priekšmets- nodokļu saistību procesu pilnveide. Darba mērķis ir izstrādāt iespējamos risinājumus mazā biznesa nodokļu saistību izpildes procesu pilnveidošanai. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi ir jāpieturas pie sekojošiem uzdevumiem: 1) izpētīt un analizēt saimnieciskās darbības veicēju darbības raksturojošos rādītājus un grāmatvedības uzskaites principus; 2) izpētīt un analizēt iespējamos nodokļu maksāšanas režīmus saimnieciskās darbības veicējiem; 3) balstoties pēc analīzē izvirzītajām nepilnībām, veikt nodokļu maksāšanas režīma izvēles piedāvājumu; 4) izvērtēt tiešsaistes darījumu kontroles mehānismus; 5) novērtēt iespējamos variantus, kas uzlabotu mazā biznesa ilgtspējas tendences; 6) izstrādāt praktiskus priekšlikumus, kas uzlabotu procesu nodokļu saistību izpildē. Maģistra darba ietvarā ir veikta analīze mazā biznesa jomā un balstoties pēc tās izvirzītas saskatītās problēmas. Sniegti iespējamie priekšlikumi teorētiskā veidolā, kas risinātu vai mazinātu problēmas esamību. Maģistra darba noslēdzošajā daļā sniegts praktisks pielietojums teorētiskajiem priekšlikumiem, kas uzlabotu nodokļu saistību izpildi mazajam biznesam. Līdz šīm valsts ministriju izstrādātie projekti mazā biznesa attīstībai ir nesuši ievērojamus uzlabojumus, kas ir novērtēti, tomēr dažas no problēmām vēl ir iespējams uzlabot. Darba kopējais apjoms ir 70 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbs sastāv no ievada, trīs izklāsta pamatdaļām, kas sadalītas vairākas nodaļās un apakšnodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras un avotu saraksta un pieciem pielikumiem. Darbā iekļauti 12 attēli un 15 tabulas, kas paskaidro un ilustratīvi demonstrē darba saturu. Darba izstrādei izmantoti 42 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Mazais bizness
Atslēgas vārdi angļu valodā Small business
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 23:27:16