Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Procesu pilnveide nodokļu saistību izpildē mazajam biznesam”
Title in English “Improving Tax Compliance Processes for Small Businesses”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Baiba Šmite-Roķe, VID NP Akcīzes preču aprites daļas vadītāja
Abstract Maģistra darba tēma ir “Procesu pilnveide nodokļu saistību izpildē mazajam biznesam” kurā pēta Latvijas Republikā esošo nodokļu jautājumu regulējumu, atklājot to trūkumus un piedāvājot iespējamos risinājumus. Nodokļu maksātāju vidū aizvien aktuālāk ir veikt patstāvīgu saimniecisko darbību, izvēloties kādu no mazā biznesa komercdarbības veidiem. Saimnieciskās darbības veicējiem ir jāapzinās visi darbības ietekmējošie faktori, jo tas var ietekmēt nodokļu maksātāju nākotnē. Maģistra darba objekts ir mazā biznesa veicēji Latvijā- saimnieciskās darbības veicēji, pašnodarbinātie, individuālie komersanti, un priekšmets- nodokļu saistību procesu pilnveide. Darba mērķis ir izstrādāt iespējamos risinājumus mazā biznesa nodokļu saistību izpildes procesu pilnveidošanai. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi ir jāpieturas pie sekojošiem uzdevumiem: 1) izpētīt un analizēt saimnieciskās darbības veicēju darbības raksturojošos rādītājus un grāmatvedības uzskaites principus; 2) izpētīt un analizēt iespējamos nodokļu maksāšanas režīmus saimnieciskās darbības veicējiem; 3) balstoties pēc analīzē izvirzītajām nepilnībām, veikt nodokļu maksāšanas režīma izvēles piedāvājumu; 4) izvērtēt tiešsaistes darījumu kontroles mehānismus; 5) novērtēt iespējamos variantus, kas uzlabotu mazā biznesa ilgtspējas tendences; 6) izstrādāt praktiskus priekšlikumus, kas uzlabotu procesu nodokļu saistību izpildē. Maģistra darba ietvarā ir veikta analīze mazā biznesa jomā un balstoties pēc tās izvirzītas saskatītās problēmas. Sniegti iespējamie priekšlikumi teorētiskā veidolā, kas risinātu vai mazinātu problēmas esamību. Maģistra darba noslēdzošajā daļā sniegts praktisks pielietojums teorētiskajiem priekšlikumiem, kas uzlabotu nodokļu saistību izpildi mazajam biznesam. Līdz šīm valsts ministriju izstrādātie projekti mazā biznesa attīstībai ir nesuši ievērojamus uzlabojumus, kas ir novērtēti, tomēr dažas no problēmām vēl ir iespējams uzlabot. Darba kopējais apjoms ir 70 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbs sastāv no ievada, trīs izklāsta pamatdaļām, kas sadalītas vairākas nodaļās un apakšnodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras un avotu saraksta un pieciem pielikumiem. Darbā iekļauti 12 attēli un 15 tabulas, kas paskaidro un ilustratīvi demonstrē darba saturu. Darba izstrādei izmantoti 42 literatūras avoti.
Keywords Mazais bizness
Keywords in English Small business
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 23:27:16