Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Depozīta sistēmas ieviešana uzņēmumā pakalpojuma uzlabošanai
Nosaukums angļu valodā Company product Improvement by Implementing Deposit System
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents B. Savicka, projektu vadītāja, Komunikāciju darbnīca SIA
Anotācija Bakalaura darba autors: Paula Krastiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg. oec. Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Depozīta sistēmas ieviešana uzņēmumā pakalpojuma uzlabošanai Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 10 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā analizēts uzņēmums, tā darbība un attīstības iespējas un izpētīti literatūras avoti, kas definē jaunievedumu izstrādes procesu un problēmu esošajā pakalpojumā. Pētījuma daļā veikta strukturētā novērošana un izanalizēti uzņēmuma klientu pirkumu paradumu un kafejnīcā pavadītais laiks. Balstoties uz pētījuma rezultātiem aprēķinu daļā izstrādāts priekšlikumus depozīta sistēmas ieviešanai, kas ietver vairākas reizes lietojamās kafijas līdzņemšanas krūzes un aplikācijas izstrādes procesu, investīciju piesaisti un digitālā mārketinga ieviešanu, lai uzlabotu uzņēmuma pakalpojumu. Darba ietvaros veikta depozīta sistēmas ieviešanas izmaksu analīze un pakalpojuma cenošana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krastiņa P. (2020). Depozīta sistēmas ieviešana uzņēmumā pakalpojuma uzlabošanai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 61 lpp.
Atslēgas vārdi Depozīta sistēma, videi draudzīgs pakalpojums, projekta vadība, jauna pakalpojuma ieviešana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Deposit system, environmentally friendly service, project management, implementation of a new service.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 17:43:41