Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Depozīta sistēmas ieviešana uzņēmumā pakalpojuma uzlabošanai
Title in English Company product Improvement by Implementing Deposit System
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer B. Savicka, projektu vadītāja, Komunikāciju darbnīca SIA
Abstract Bakalaura darba autors: Paula Krastiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg. oec. Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Depozīta sistēmas ieviešana uzņēmumā pakalpojuma uzlabošanai Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 10 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā analizēts uzņēmums, tā darbība un attīstības iespējas un izpētīti literatūras avoti, kas definē jaunievedumu izstrādes procesu un problēmu esošajā pakalpojumā. Pētījuma daļā veikta strukturētā novērošana un izanalizēti uzņēmuma klientu pirkumu paradumu un kafejnīcā pavadītais laiks. Balstoties uz pētījuma rezultātiem aprēķinu daļā izstrādāts priekšlikumus depozīta sistēmas ieviešanai, kas ietver vairākas reizes lietojamās kafijas līdzņemšanas krūzes un aplikācijas izstrādes procesu, investīciju piesaisti un digitālā mārketinga ieviešanu, lai uzlabotu uzņēmuma pakalpojumu. Darba ietvaros veikta depozīta sistēmas ieviešanas izmaksu analīze un pakalpojuma cenošana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krastiņa P. (2020). Depozīta sistēmas ieviešana uzņēmumā pakalpojuma uzlabošanai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 61 lpp.
Keywords Depozīta sistēma, videi draudzīgs pakalpojums, projekta vadība, jauna pakalpojuma ieviešana.
Keywords in English Deposit system, environmentally friendly service, project management, implementation of a new service.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 17:43:41