Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities for Improvement of Manufacturing Company’s Performance
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Celmiņa
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Kristīne Gorbunova
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Kristīna Svetlova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg.oec. Tatjana Celmiņa Bakalaura darba temats: “Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas” Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti trīspadsmit attēli, sešas tabulas, astoņas formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: divi avoti latviešu, trīsdesmit septiņi angļu valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izstrādājot bakalaura darbu, teorētiskajā daļā tika sniegta informācija par ražošanas procesu iespējām un daudzveidību mūsdienu industriālajā pasaulē. Redzot iespējas, ko piedāvā procesa īpašības – pētāmajam uzņēmumam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko darba pieeju un pielietot to savā darba procesā. Bakalaura darba pētījuma daļā tika sniegta informācija, par pašreizējo uzņēmuma darbību, kā arī piedāvāti risinājumi, kā veicināt pašreizējo ražošanas procesus. Tika veikta aptauja starp uzņēmuma darbiniekiem, parādot esošo situāciju, kas saistīta ar to attīstības un izaugsmes iespējam pētāmajā uzņēmumā. Noslēguma daļā tiek izteikti priekšlikumi un secinājumi, kam būtu jāpievērš padziļināta uzmanība pētāmajam uzņēmumam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Svetlova, K., (2020). Jauna produkta virzīšana Latvijas tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 60 lpp.
Atslēgas vārdi Efektivitate, ražošanas cikli un tipi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency, production cycles and types.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 17:33:08