Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas
Title in English Opportunities for Improvement of Manufacturing Company’s Performance
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Celmiņa
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Kristīne Gorbunova
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Kristīna Svetlova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg.oec. Tatjana Celmiņa Bakalaura darba temats: “Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas” Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti trīspadsmit attēli, sešas tabulas, astoņas formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: divi avoti latviešu, trīsdesmit septiņi angļu valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izstrādājot bakalaura darbu, teorētiskajā daļā tika sniegta informācija par ražošanas procesu iespējām un daudzveidību mūsdienu industriālajā pasaulē. Redzot iespējas, ko piedāvā procesa īpašības – pētāmajam uzņēmumam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko darba pieeju un pielietot to savā darba procesā. Bakalaura darba pētījuma daļā tika sniegta informācija, par pašreizējo uzņēmuma darbību, kā arī piedāvāti risinājumi, kā veicināt pašreizējo ražošanas procesus. Tika veikta aptauja starp uzņēmuma darbiniekiem, parādot esošo situāciju, kas saistīta ar to attīstības un izaugsmes iespējam pētāmajā uzņēmumā. Noslēguma daļā tiek izteikti priekšlikumi un secinājumi, kam būtu jāpievērš padziļināta uzmanība pētāmajam uzņēmumam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Svetlova, K., (2020). Jauna produkta virzīšana Latvijas tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 60 lpp.
Keywords Efektivitate, ražošanas cikli un tipi.
Keywords in English Efficiency, production cycles and types.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 17:33:08