Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma stratēģiskās attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Strategic Development of a Manufacturing Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Noslēguma darba autors: Jānis Lakovics Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prakt. Kristīne Gorbunova Noslēguma darba temats: Ražošanas uzņēmuma stratēģiskās attīstības projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 20 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:10 avoti latviešu un 37 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā autors sniedz ieskatu par apģērbu ražošanas nozares vispārējām attīstības tendencēm un kopējo stāvokli, nozares statistikas datiem. Tiek raksturots SIA XANNAX, tā darbība un finanšu rādītāji. Pētījuma daļā tiek apkopota dažādu autoru sniegtā informācija par tēmu stratēģija un tās nozīme uzņēmumā, uzņēmumu ietekmējošo iekšējo un ārējo faktoru analīze kā arī Analītiskās hierarhijas procesa analīze. Projekta daļā tiek definēta SIA XANNAX misija, vērtības, vīzija; identificēti uzņēmumu darbību ietekmējošie iekšējās un ārējās vides faktori un izveidota SWOT TOWS analīze; Noteiktas un novērtētas stratēģiskās alternatīvas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Lakovics, J., Gorbunova, K. (2020). Ražošanas uzņēmuma stratēģiskās attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 63 lpp.
Atslēgas vārdi Apģērbu ražošana. Stratēģiskā vadīšana. Analītiskās hierarhijas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Clothing manufacturing.Strategic Development.AHP
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 17:10:28