Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma stratēģiskās attīstības projekts
Title in English Project on Strategic Development of a Manufacturing Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs
Abstract Noslēguma darba autors: Jānis Lakovics Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prakt. Kristīne Gorbunova Noslēguma darba temats: Ražošanas uzņēmuma stratēģiskās attīstības projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 20 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:10 avoti latviešu un 37 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā autors sniedz ieskatu par apģērbu ražošanas nozares vispārējām attīstības tendencēm un kopējo stāvokli, nozares statistikas datiem. Tiek raksturots SIA XANNAX, tā darbība un finanšu rādītāji. Pētījuma daļā tiek apkopota dažādu autoru sniegtā informācija par tēmu stratēģija un tās nozīme uzņēmumā, uzņēmumu ietekmējošo iekšējo un ārējo faktoru analīze kā arī Analītiskās hierarhijas procesa analīze. Projekta daļā tiek definēta SIA XANNAX misija, vērtības, vīzija; identificēti uzņēmumu darbību ietekmējošie iekšējās un ārējās vides faktori un izveidota SWOT TOWS analīze; Noteiktas un novērtētas stratēģiskās alternatīvas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Lakovics, J., Gorbunova, K. (2020). Ražošanas uzņēmuma stratēģiskās attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 63 lpp.
Keywords Apģērbu ražošana. Stratēģiskā vadīšana. Analītiskās hierarhijas process
Keywords in English Clothing manufacturing.Strategic Development.AHP
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 17:10:28