Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga stratēģijas ieviešanas projekts
Nosaukums angļu valodā Digital Marketing Strategy Implementation project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents V. Babiča, valdes locekle, ConTigo SIA
Anotācija Bakalaura darba autors: Ulvis Roze Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Digitālā mārketinga stratēģijas ieviešanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analīzes, pētījuma un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 16 tabulas, 10 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 7 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba gaitā autors veica pētījumu par uzņēmuma vēsturi, attīstības dinamiku, apskata saimnieciskās darbības rādītājus vairāku gadu garumā, veic SVID analīzi un apskata investīciju projektu efektivitāti uzņēmumā. Tāpat arī autors veic pētījumu ar mērķi noskaidrot uzņēmuma darbinieku un klientu viedokli par digitālā mārketinga esamību uzņēmumā un izvirza secinājumus, ka pašreizējās digitālā mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā ir neefektīvas, nepilda savu funkciju un sniedz maldīgu priekšstatu par uzņēmumu. Līdz ar to autors sniedza priekšlikumus, ka uzņēmumam būtu jāievieš mobilā aplikācija, jāizveido tiešsaistes veikals un jāuzlabo uzņēmuma mājaslapa. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kotlers, F. (2008) Mārketinga pamati. Rīga: Apgāds "Jumava". Rurāne, M. (2007). Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds „Jumava”. Kaufman, I., Horton, C. (2015). Digital marketing: Integrating strategy and tactics with values. New York: Routledge, Atslēgas vārdi: Digital marketing technologies, Company analysis, Mobile application, Online store
Atslēgas vārdi Digitālā mārketinga tehnoloģijas, Uzņēmuma analīze, Mobilā aplikācija, interneta veikals, mājaslapas uzlabošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital marketing technologies, Company analysis, Mobile application, Online store, Company’s website improvement,
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 17:02:02