Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Digitālā mārketinga stratēģijas ieviešanas projekts
Title in English Digital Marketing Strategy Implementation project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer V. Babiča, valdes locekle, ConTigo SIA
Abstract Bakalaura darba autors: Ulvis Roze Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Digitālā mārketinga stratēģijas ieviešanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analīzes, pētījuma un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 16 tabulas, 10 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 7 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba gaitā autors veica pētījumu par uzņēmuma vēsturi, attīstības dinamiku, apskata saimnieciskās darbības rādītājus vairāku gadu garumā, veic SVID analīzi un apskata investīciju projektu efektivitāti uzņēmumā. Tāpat arī autors veic pētījumu ar mērķi noskaidrot uzņēmuma darbinieku un klientu viedokli par digitālā mārketinga esamību uzņēmumā un izvirza secinājumus, ka pašreizējās digitālā mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā ir neefektīvas, nepilda savu funkciju un sniedz maldīgu priekšstatu par uzņēmumu. Līdz ar to autors sniedza priekšlikumus, ka uzņēmumam būtu jāievieš mobilā aplikācija, jāizveido tiešsaistes veikals un jāuzlabo uzņēmuma mājaslapa. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kotlers, F. (2008) Mārketinga pamati. Rīga: Apgāds "Jumava". Rurāne, M. (2007). Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds „Jumava”. Kaufman, I., Horton, C. (2015). Digital marketing: Integrating strategy and tactics with values. New York: Routledge, Atslēgas vārdi: Digital marketing technologies, Company analysis, Mobile application, Online store
Keywords Digitālā mārketinga tehnoloģijas, Uzņēmuma analīze, Mobilā aplikācija, interneta veikals, mājaslapas uzlabošana.
Keywords in English Digital marketing technologies, Company analysis, Mobile application, Online store, Company’s website improvement,
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 17:02:02