Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Azerbaidžānas ārējās ekonomiskās politikas analīze starptautisko ekonomisko sakaru kontekstā
Nosaukums angļu valodā Analysis of Foreign Economic Policy of Azerbaijan in the Context of International Economic Relations
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Dmitrijs Solovjovs
Recenzents Asociētais profesors Valērijs Skribans
Anotācija ANOTĀCIJA Promocijas darbs ir veltīts tēmai “Azerbaidžānas ārējā ekonomiskā politika starptautisko ekonomisko attiecību kontekstā”. Darba mērķis ir izvirzīts, pamatojoties uz visaptverošu Azerbaidžānas ārējās tirdzniecības attiecību, to iezīmju, struktūras, pēdējo gadu dinamika, atbilstība ārējās tirdzniecības starptautisko normu un standartu normatīvajam regulējumam, lai sniegtu konkrētus priekšlikumus un ieteikumus to regulēšanas uzlabošanai. Šajā sakarā tika izskatīti un izpētīti šādi jautājumi: ārējās tirdzniecības teorētiskie un metodoloģiskie pamati, ārējās tirdzniecības attiecību būtība, kā arī galvenās to regulēšanas metodes, ārējās tirdzniecības attiecību uzlabošana globalizācijas kontekstā, visaptveroši tika veikta preču ārējās un ģeogrāfiskās struktūras analīze valstī. Īpaša vieta darbā tiek piešķirta Azerbaidžānas ārējās tirdzniecības attiecību regulēšanas uzlabošanas problēmām, gaidot iestāšanos Pasaules Tirdzniecības Organizācijā (PTO). Promocijas darbs sastāv no ievada, trīm galvenajām nodaļām un sešām apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un literatūras saraksta. Pētījumam ir 95 lappuses, 25 attēlu tabulas, shēmas un diagrammas, secinājumi, priekšlikumi, atsauču saraksts un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi starptautiskās ekonomiskās attiecības, starptautiskā tirdzniecība, ekonomika, globalizācija, ģeopolitika, ekonomikas politika, Azerbaidžāna
Atslēgas vārdi angļu valodā international economic relations, international trade, economy, globalization, geopolitics, economic policy, Azerbaijan
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 16:26:04