Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Azerbaidžānas ārējās ekonomiskās politikas analīze starptautisko ekonomisko sakaru kontekstā
Title in English Analysis of Foreign Economic Policy of Azerbaijan in the Context of International Economic Relations
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Dmitrijs Solovjovs
Reviewer Asociētais profesors Valērijs Skribans
Abstract ANOTĀCIJA Promocijas darbs ir veltīts tēmai “Azerbaidžānas ārējā ekonomiskā politika starptautisko ekonomisko attiecību kontekstā”. Darba mērķis ir izvirzīts, pamatojoties uz visaptverošu Azerbaidžānas ārējās tirdzniecības attiecību, to iezīmju, struktūras, pēdējo gadu dinamika, atbilstība ārējās tirdzniecības starptautisko normu un standartu normatīvajam regulējumam, lai sniegtu konkrētus priekšlikumus un ieteikumus to regulēšanas uzlabošanai. Šajā sakarā tika izskatīti un izpētīti šādi jautājumi: ārējās tirdzniecības teorētiskie un metodoloģiskie pamati, ārējās tirdzniecības attiecību būtība, kā arī galvenās to regulēšanas metodes, ārējās tirdzniecības attiecību uzlabošana globalizācijas kontekstā, visaptveroši tika veikta preču ārējās un ģeogrāfiskās struktūras analīze valstī. Īpaša vieta darbā tiek piešķirta Azerbaidžānas ārējās tirdzniecības attiecību regulēšanas uzlabošanas problēmām, gaidot iestāšanos Pasaules Tirdzniecības Organizācijā (PTO). Promocijas darbs sastāv no ievada, trīm galvenajām nodaļām un sešām apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un literatūras saraksta. Pētījumam ir 95 lappuses, 25 attēlu tabulas, shēmas un diagrammas, secinājumi, priekšlikumi, atsauču saraksts un 7 pielikumi.
Keywords starptautiskās ekonomiskās attiecības, starptautiskā tirdzniecība, ekonomika, globalizācija, ģeopolitika, ekonomikas politika, Azerbaidžāna
Keywords in English international economic relations, international trade, economy, globalization, geopolitics, economic policy, Azerbaijan
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 16:26:04