Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Latvijas pensiju sistēma un tās pilnveidošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Pension System in Latvia and its Development Opportunities
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Prof. M. Šenfelde
Anotācija Maģistra darbu izstrādāja Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 2. kursa studente Ieva Volkova. Darba tēma – Latvijas pensiju sistēma un tās pilnveidošanas iespējas. Darba vadītājs ir prof. Irina Voronova. Darbā tika pētīts, cik efektīva ir pensijas sistēma Latvijā. Pētījumā tika analizēti pensiju sistēmas efektivitātes rādītāji, pievērsta uzmanība pensiju sistēmas veiktajām reformām ESAO valstīs, kā arī tika pievērsta uzmanība Latvijas pensiju sistēmas aktualitātēm un jautājumiem par nodokļu atvieglojumu pensijām. Darba mērķis izpētīt pensijas sistēmas parametrus, veikt pensijas sistēmas efektivitātes analīzi un atrast iespējamos pensijas sistēmas pilnveidošanas variantus. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika analizēta pensijas sistēmas būtība, veidi, izpētīts pensijas sistēmas finansēšanas mehānisms, analizēti dažādu valstu pensijas sistēmas parametri, veikta pensijas sistēmas efektivitātes analīze. Darba struktūra atbilst pētījuma mērķiem un uzdevumiem. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājuma, apzīmējuma saraksta un izmantoto avotu saraksta. Darbs satur 16 tabulas, 18 attēlus un 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 42 avoti.
Atslēgas vārdi Pensiju sistēma, pensiju stabilitāte, finansēšanas mehānisms, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Pension system, pension stability, financing mechanism, efficiency
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 14:19:22