Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Latvijas pensiju sistēma un tās pilnveidošanas iespējas
Title in English Pension System in Latvia and its Development Opportunities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Prof. M. Šenfelde
Abstract Maģistra darbu izstrādāja Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 2. kursa studente Ieva Volkova. Darba tēma – Latvijas pensiju sistēma un tās pilnveidošanas iespējas. Darba vadītājs ir prof. Irina Voronova. Darbā tika pētīts, cik efektīva ir pensijas sistēma Latvijā. Pētījumā tika analizēti pensiju sistēmas efektivitātes rādītāji, pievērsta uzmanība pensiju sistēmas veiktajām reformām ESAO valstīs, kā arī tika pievērsta uzmanība Latvijas pensiju sistēmas aktualitātēm un jautājumiem par nodokļu atvieglojumu pensijām. Darba mērķis izpētīt pensijas sistēmas parametrus, veikt pensijas sistēmas efektivitātes analīzi un atrast iespējamos pensijas sistēmas pilnveidošanas variantus. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika analizēta pensijas sistēmas būtība, veidi, izpētīts pensijas sistēmas finansēšanas mehānisms, analizēti dažādu valstu pensijas sistēmas parametri, veikta pensijas sistēmas efektivitātes analīze. Darba struktūra atbilst pētījuma mērķiem un uzdevumiem. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājuma, apzīmējuma saraksta un izmantoto avotu saraksta. Darbs satur 16 tabulas, 18 attēlus un 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 42 avoti.
Keywords Pensiju sistēma, pensiju stabilitāte, finansēšanas mehānisms, efektivitāte
Keywords in English Pension system, pension stability, financing mechanism, efficiency
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 14:19:22