Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Loģistikas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Latvijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Opportunities for Increasing the Competitiveness of Logistics Company in the Latvian Market
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Doc. V. Šatrevičs
Anotācija Bakalaura darba autore izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Latvijas tirgū”. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus loģistikas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai Latvijas tirgū, no mērķa izvirzītie uzdevumi ir izpētīt konkurētspējas novērtēšanas metodes, pamatojoties uz konkurētspējas fundamentālajiem aspektiem, izanalizēt pētāmā uzņēmuma konkurētspēju, novērtēt pētāmā uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 2 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir izpētīta konkurence un konkurētspēja, konkurētspējas ietekmējošie faktori pēc Maikla Portera 5 spēku modeļa, kā arī tās novērtēšanas metodes un paaugstināšanas stratēģijas ar SVID analīzes palīdzību. Otrajā nodaļā ir izpētīta kravu pārvadājumu nozare, tās konkurences veids un līmenis ar tirgus koncentrācijas un Herfindāla-Hiršmana indeksu palīdzību, novērtēti SIA Kreiss finanšu rādītāji un salīdzināti ar tuvāko darba objekta konkurentu pēc pakalpojuma klāsta. Konkurētspējas ietekmes faktori ir novērtēti ar Maikla Portera 5 spēku modeļa un SVID analīzes palīdzību. Darba gaitā tika izsecināts, ka uzņēmuma stiprajās puses ir jauni un videi draudzīgi vilcēji, līderība Latvijas tirgū, pieredze nozarē, augsta likviditāte un finansiālā stabilitāte, kā arī produkta kvalitāte, savukārt, uzņēmuma vājās puses ir iekšējo procesu kontroles nepietiekamība, izmaksu līmenis, it īpaši administrācijas un produkcijas pašizmaksa, kā arī krājumu un debitoru parādu aprite un zema rentabilitāte. Ārējā vidē uzņēmumu pozitīvi ietekmē pircēju maksātspēja, nozares produktu eksports no Latvijas tirgus un piegādātāju darbība, bet negatīvi ietekmē konkurences intensitāte, pakalpojumi-aizvietotāji, likumdošana nodokļu jomā, cenu kāpums, kā arī ceļu apstākļi un demogrāfiskā situācija darbības teritorijā. Vēlamā stratēģija ir izstādāt aizsardzības plānu, lai neļautu vājajām pusēm padarīt uzņēmumu nepasargātu no draudiem. Darbā ir 59 lappuses, 21 attēli, 8 tabulas un 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi konkurētspēja, kravu pārvadājumi, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, finanšu rādītāji, Maikla Portera 5 spēku modelis, SVID analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, freight transport, freight transport by road, financial indicators, Michael Porter's 5 forces model, SWOT analysis
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 14:16:54