Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa problēmas un risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Real Estate Tax Challenges and Solutions”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Vaira Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Maģistra darba tēma ir ‘’Nekustamā īpašuma nodokļa problēmas un risinājumi’’. Nekustamā īpašuma nodoklis ir viens no apspriestākajiem nodokļu veidiem sabiedrībā. Sākot ar 2022. gadu, nodokļa aprēķinam tiks izmantotas jaunās kadastrālās vērtības, kuras paredz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu palielināšanos. Izmaiņas radīs lielu slogu nodokļu maksātājiem, tādēļ svarīgi rast risinājumu, lai nodokļa piemērošana būtu samērīga nodokļa maksātājiem, bet tajā pašā laikā būtiski nesamazinātu pašvaldību budžeta ieņēmumus. Darbam izvirzīta hipotēze – nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas procesā ir nepilnības, kuras nepieciešams risināt. Pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikā un priekšmets – nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas nepilnības. Par maģistra darba mērķi autore izvirzīja – analizēt nekustamā īpašuma nodokļa likmes, piemērotos atvieglojumus un parādu administrēšanu Latvijas pašvaldībās un sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas pilnveidošanai. Lai sasniegtu mērķi, darba autore izvirzījusi sekojošus uzdevumus: apskatīt nekustamā īpašuma nodokļa normatīvo aktu regulējumu, izpētīt nodokļa lomu valsts budžetā, aprēķināt un salīdzināt ieņēmumu izmaiņas pašvaldību konsolidētajā kopbudžetā, kā arī Rīgas un Engures novada pašvaldību budžetos, apkopot informāciju par citu valstu pieredzi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas un parādu administrēšanas jomā, raksturot atvieglojumu piemērošanu un parādu administrēšanu Rīgas un Engures novada pašvaldībās, veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus konkrētiem īpašumu veidiem, izdarīt secinājumus par darba gaitā iegūto informāciju un izstrādāt priekšlikumus. Maģistra darbs sastāv no 89 lapaspusēm un sadalīts 3 daļās. Pirmajā daļā ir aprakstīta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība un tā loma valsts kopbudžetā. Otrajā daļā apkopota informācija par nodokļa lomu pašvaldību kopbudžetā, Rīgas un Engures novada pašvaldību budžetos, kā arī apkopota informācija par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu un parādu administrēšanu ārvalstīs. Trešajā daļā apskatīta nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanas iespējas pašvaldībās – priekšlikumi nodokļa aprēķināšanai, parādu administrēšanai un atvieglojumu piemērošanai. Maģistra darbā iekļautas 33 tabulas, 11 attēli, 5 pielikumi un izmantoti 46 informācijas avoti. Darba praktiskā vērtība ir apkopotā informācija un veiktie aprēķini par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas iespējām, lai iedzīvotāju nodokļu slogs nepieaugtu, bet tajā pašā laikā ievērojami nesamazinātos pašvaldību budžeta ieņēmumu apjoms. Kā arī veiktie secinājumi un izstrādātie priekšlikumi, kurus var izmantot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas uzlabošanā.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodoklis, nekustamais īpašums, kadastrālā vērtība, valsts budžets, pašvaldību budžets
Atslēgas vārdi angļu valodā Property tax, real estate, cadastral value, budget, local government budget
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 11:56:47